BHSE

Kezdőlap / BHSE

Történet

Siófoki vitorlás egyesületek és nevezetes eseményei 1922-től :

1922-től megalakul a BYC (Balatoni Yacht Club) Aliga-Világos, Siófok, Lelle, Boglár, Keszthely Füred és Almádi tagozattal.

1925.07. 24.-én átadják a BYC siófoki tagozatának clubházát. (jelenlegi BHSE clubház)

1925 08. 23.-án átadják KMYC siófoki clubházát. /a mai meteorológia területén/

1931 08. 09.-én felavatják a MAC (Magyar Atlétikai Club) székházát. /mai Nemzeti Szinház üdülő épülete/

1935 09. 08. Első Dingi EB. Siófokon. Kovács Béla 2. hely.

1939 A MAC  megrendezi első Csillagtúra versenyét.

1943 09. 08. A MAC telepén hősi emlékművet avatnak Horthy István emlékére, Ad Astra néven. Az eredeti szobor a világháború után eltűnt.  (2013. 08. 20.-án újra felavatva a BHSE telepén)

1949 06. 06. Értesítés nélkül feloszlatják a BYC egyesületet, telephelyeit államosítják. Ettől az időszaktól a jelenlegi telepünket birtokba veszi a Budapesti Vasas az 1969. 04. 15.-i cseréig. Olyan kiválóságok vitorláztak itt, mint: Fináczy, Tuss, Stanfeld stb.
Balatoni Hajózási Sport Egyesület (BHSE) fontosabb eseményei /1950-2015/ 

Egyesületünk megalakulásának érdekes két szálon futó története van. Az egyik szál Siófokra vezet, a másik Balatonfűzfőhöz, majd később Balatonalmádihoz kapcsolódik.

Siófoki részleg: 

1946-ban néhány vitorlázni tudó és szerető sporttársunk összebeszélt és a háború után éledező versenysport aktív részeseivé váltak, elhatározták, hogy egyesületet alakítanak Magyar Hajózási Munkás-Sport- Egyesület néven.,

1951-ben nevüket megváltoztatták Balatoni Hajózás Előre S.C.-re

1953-ban fuzionáltak a Budapesti Előre S.C.-vel  ami 1956-ig tartott.
Budapesti részleg: 
1950 06. 21.-én megalakult a MSZHRT Hajójavító Vitorlás Sport Club Balatonfűzfőn.

Korábban 1949. 06. 06.-án feloszlatják a Balatoni Yacht Clubot. A MSZHRT megigényli a  SZOT kezelésében lévő, Almádiban működő klubházat (korábban BYC telephely), amit 1953-ig tárbérletben használt a NIKE sportegyesülettel, majd a Budapesti Előrével és a Budapest Bank vitorlásaival.

1953-tól Dr. Kopár István a szakosztályvezető, Hamvas Imre az edzői feladatokat látja el.

1955-től az egyesület neve MHSC /Magyar Hajózási Sport Club/.

1956-ban feloszlott a Budapesti Törekvés Előre vitorlás szakosztálya (ide tartozott a siófoki részleg) és a siófoki vitorlázók visszatértek a déli partra.

1957 01. 10.-én a siófoki részleg csatlakozik az Almádiban működő egyesülethez, sport-csoportot alkotva, de továbbra is két helyszínen folyik az egyesületi munka.

Az MVSZ 1957. 04. 26.-án tartott tanácsülésén egyesületi rangsort készített, ebben a rangsorban a Magyar Hajózási Sport Klub „középegyesület” rangsorolást kapott, hét másik egyesület társaságában. Többek között ebbe a kategóriába tartozott a : fűzfői A.C. , MVSE, MAFC,  CSMSK.

Egyesületünket a szövetségben Hamvas Imre edző képviselte.

1961:   A siófoki részleg jó helyezéseit főleg a nagyhajós versenyeken szerzett pontok alapján lehet értékelni. Gondot jelentett, hogy az utánpótlás nevelését elhanyagolták. A szakosztálynak 135 igazolt versenyzője volt.

1969-ben felmerült a két sportcsoport egyesítésének gondolata.

A MHRT és a Vasas, a csere tárgyát képező sportlétesítményeket 1969. 04. 15.-ig a közös

jegyzőkönyvbe foglalt leltár szerinti értékkel adják, illetve veszik át.

Az Almádi klubház épületei és telke bruttó 3.300.000 Ft., a siófoki pedig 4.300.000-Ft értékkel

szerepelt az  ingatlancsere szerződésben.

Az átköltözést az MHRT által díjmentesen biztosított komppal végezték.

 

1970:   A vállalatvezetés támogató szándékkal hozzájárult ahhoz, hogy az egyesület a saját

költségvetés keretén belül önálló elszámolási kötelezettségek mellett dolgozhasson.

Az évi költségvetés bevétele 21.800 Ft. volt, a kiadása 201.800 Ft.

A nettó költségigény 180.000 Ft., ezt az összeget a vállalat biztosította a szakosztálynak.

A Magyar Hajózási Sport Club elnevezést közgyűlési határozatnak megfelelően MHRT Sport Clubra

módosították.

 

1978: Az egyesület elnöksége elhatározta, hogy minőségi versenyszakosztállyá kívánja fejleszteni a

vitorlás szakosztályt. Erőteljes technikai beruházásokat hajtottak véghez. Soling, 470-es, Finn és

Optimist osztályokban.

 

1979: Két főállású és egy másodállású edzőt szerződtettek Schirmer István, Fekets Imre és Horváth

László személyében.

Szakosztályvezető Jordán Gábor volt.

Szakosztályi célkitűzésként, szerepelt, hogy a versenyzői gárdát élvonalban szereplő versenyzőkkel is

ki kell egészíteni: Ebben az időszakban igazolt az egyesületbe: Fundák György, Zalai Gábor,

Galgóczy Tamás, Wossala György, Ruják István, Korcsog András, Dániel Gábor válogatott kerettag

versenyzők.

1979-1992 időszakban élte egyesületünk a legeredményesebb időszakát. Három olimpikont adtunk a

válogatottnak: Fundák György, Zalai Gábor, Székely Antal személyében.

Az egyesületi rangsorban a 3.-4. helyen szerepeltünk.

 

1988: Szakosztályvezetőnek Szelvényi Imrét nevezték ki.

Demeczky Mihályt (felnőtt) és Dániel Gábort (ifjúsági) edzőnek szerződtették.

 

1994 06. 01.-én a MHRT. anyacég átadja az egyesületet tovább működtetés céljából, minden tulajdonjogával a Balatoni Hajózási kft.-nek.

Az egyesület neve továbbiakban Balatoni Hajózási Sport Egyesület.
Elnöke: Dr. Kopár István, edző: Dániel Gábor.

Az ezt követő időszakban az egyesület anyagi támogatása alacsonyabb volt a korábbi időszakhoz képest. A technikai beszerzések elmaradtak, az utánpótlás nevelés csak a bevételt hozó gyerektáborokra korlátozódott, az ifúsági versenyző képzés elmaradt.

2018. március – A Balatoni Hajózási Zrt a vállalat és a klub vezetőségének találkozóján bejelentette, hogy egy éves határidővel felmondja a vállalat és a klub közötti együttműködési megállapodást.

A következő egy évben a klub számos kísérletet tett a további együttműködés kereteinek megtalálására, de ezek mind eredménytelenek maradtak.

2019. március – A klub több hónapos keresés után szerződést kötött a Kenese Port Hotel és kikötő tulajdonosával, ezzel lehetőség nyílik a klub működésének fenntartására.

2019. április – A vállalat és a klub szétválása után megmaradt hajók és eszközök költöztetését végző egyesületi tagok ötven év emlékeivel lelkükben fájó szívvel elbúcsúztak a siófoki telep egyedülálló, vitorlázó történeti épületeitől, generációkat fölnevelt kikötőjétől és elindultak az új reményeket ígérő kenesei telep felé.

Az egyesület elnöke:

1996-2013: Dr. Horváth Gyula.

2013-2016: Dr. Varga Zoltán.

2016-2017: Hoffmann Henrik.

2018-tól: Czetl Gábor

Az egyesületnek jelenleg 67 tagja van.
Forrás:

-Dulin Jenő MHRT SC története 1950-1980

-Dulin Jenö: Magyar vitorlázás története